Keynote, Numbers ve Pages Kısa Yolları

 

Mac te Numbers, Pages ve Keynote için Klavye Kısayolları


Mac te Pages, Numbers ve Keynote ile kolay ofis düzenlemesi için 200 den fazla klavye kısayolu vardır.


Her Mac ile birlikte gelen ofis paketi iWork, kullanımı kolay üç uygulamaya sahiptir

 

iWork uygulamalarından herhangi birini veya tümünü kullanıyorsanız, iş akışınızı dönüştürmenize yardımcı olacak hızlı bir ipucumuz var: klavye kısayollarını benimseyin.

 

Hile sayfası, gezinme, araç seçimi, dosya yönetimi, metin düzenleme, nesne işleme ve daha fazlası için klavye kısayolları içerir.

 

ÜCRETSİZ İNDİRME: Bu hile sayfası, dağıtım ortağımız TradePub dan indirilebilir bir PDF olarak mevcuttur. Yalnızca ilk kez erişmek için kısa bir form doldurmanız gerekecektir.

 

macOS te Sayfalar, Sayılar ve Keynote için Klavye Kısayolları

 

 

 

Kısayol

Eylem

Dosya ve Pencere Yönetimi

Komut + N

Şablon/tema seçiciyi aç

ESC

Şablon/tema seçiciyi kapat

Komut + O

Açık dosya

Komut + S

Geçerli dosyayı kaydet

Üst Karakter + Cmd + S

Geçerli dosyayı çoğalt

Option + Shift + Cmd + S

Geçerli dosyayı farklı kaydet

Komut + P

Yazdır

Üst Karakter + Komut + P

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu aç

Fn + Yukarı Ok

Bir sayfa yukarı kaydır

Fn + Aşağı Ok

Bir sayfa aşağı kaydır

Komut + W

Geçerli pencereyi kapat

Seçenek + Komut + W

Tüm pencereleri kapat

Komut + M

Geçerli pencereyi simge durumuna küçült

Seçenek + Komut + M

Tüm pencereleri simge durumuna küçült

Kontrol + Komut + F

Tam Ekran moduna geç

Kontrol + Sekme

Sonraki sekmeye geç

Üst Karakter + Kontrol + Sekme

Önceki sekmeye geç

Kontrol + Komut + =

Geçerli pencereyi yakınlaştır

Option + Kontrol + Komut + =

Tüm pencereleri yakınlaştır

 

Komut + H

Mevcut uygulamayı gizle

Seçenek + Komut + H

Diğer uygulamaları gizle

cmd + ,

Uygulama ayarlarını aç

cmd + ?

Yardım penceresini aç

Komut + S

Uygulamadan çık

Seçenek + Komut + Q

Uygulamadan çıkın ve pencereleri açık tutun

Araç ve Panel Ekranı

Üst Karakter + Cmd + ;

Yazım ve Dil Bilgisi penceresini göster

Kontrol + Cmd + Boşluk

Karakter Görüntüleyiciyi Göster (Emoji ve Semboller penceresi)

Seçenek + Komut + E

Denklemi Düzenle iletişim kutusunu göster

Komut + T

Yazı Tipleri penceresini göster

Seçenek + Komut + I

Denetçi kenar çubuğunu aç/kapat

Kontrol + ` (Mezar)

Müfettişte sonraki sekmeye geç

Shift + Control + ` (Mezar)

Müfettişte önceki sekmeye geç

Komut + R

Cetvelleri aç/kapat

Üst Karakter + Cmd + C

Renkleri Göster penceresi

Seçenek + Komut + T

Birincil araç çubuğunu aç/kapat

Cmd + araç çubuğu öğesini sürükleyin

Öğeyi araç çubuğunda taşı

Cmd + öğeyi araç çubuğundan uzağa sürükleyin

Öğeyi araç çubuğundan kaldır

Düzenle ve Bul

Komut + Z

Son eylemi geri al

Üst Karakter + Cmd + Z

Son eylemi yeniden yap

Komut + A

Tüm içeriği seç

Üst Karakter + Cmd + A

Tüm içeriğin seçimini kaldır

Komut + X

Seçimi kes

Komut + C

Seçimi kopyala

Komut + V

Kesilen/kopyalanan içeriği yapıştır

Option + Shift + Cmd + V

Hedefin stilini yapıştırın ve eşleştirin

Seçenek + Komut + C

Seçim stilini kopyala

Seçenek + Komut + V

Kopyalanan stili seçime yapıştır

Silmek

Seçimi sil VEYA
Tablodaki seçili hücrenin/hücrelerin içeriğini temizle

Komut + D

Yinelenen seçim

Komut + F

Bul ve Değiştir iletişim kutusunu aç

Komut + G

Sonraki eşleşmeyi bul (Bul ve Değiştir iletişim kutusu etkinken)

Üst Karakter + Cmd + G

Önceki eşleşmeyi bul (Bul ve Değiştir iletişim kutusu etkinken)

Komut + E

Seçili metni kullanarak bul

Komut + J

Pencerede seçili metni veya nesneyi göster

Üst Karakter + Cmd + . (Dönem)

Dosya içeriğini yakınlaştır

Üst Karakter + Cmd + , (Virgül)

Dosya içeriğini uzaklaştır

Komut + 0

Dosya içeriğini gerçek boyuta döndür

Nesneler, Gruplar ve Katmanlar

Ok tuşu

Seçilen nesneyi belirtilen yönde bir nokta veya bir ekran pikseli taşı

Shift + Ok Tuşu

Seçilen nesneyi belirtilen yönde on nokta veya on ekran pikseli taşı

Üst Karakter + Cmd + B

Seçili nesneyi arkaya gönder

Option + Shift + Cmd + B

Seçili nesneyi bir katman geri gönder

Üst Karakter + Cmd + F

Seçili nesneyi öne getir

Option + Shift + Cmd + F

Seçili nesneyi bir katman öne getir

Seçenek + Komut + G

Seçilen nesneleri gruplandır

Option + Shift + Cmd + G

Seçili nesnelerin grubunu çöz

Komut + L

Seçili nesneleri kilitle

Seçenek + Komut + L

Seçili nesnelerin kilidini aç

Üst Karakter + Komut + M

Resim maskesini düzenle

Komut + Dönüş

Metin düzenlemeden çıkın ve nesnesini seçin

Üst Karakter + Komut + V

Nesne eklemek için Seç iletişim kutusunu göster

Kontrol + Seçenek + Komut + T

Seçili metni yer tutucu metin olarak tanımla

Kontrol + Seçenek + Komut + I

Seçilen resmi veya filmi yer tutucu medya olarak tanımlayın

Option + Shift + Cmd + P

Kalem aracıyla özel şekil çizin

Metin Manipülasyonu

¹Fn (iki kez)

Dikte etmeye başla

Shift + Sağ Ok

Seçimi bir karakter sağa genişlet

Shift + Sol Ok

Seçimi bir karakter sola genişlet

²Option + Shift + Sağ Ok

Seçimi geçerli kelimenin sonuna kadar genişlet

²Option + Shift + Sol Ok

Seçimi geçerli kelimenin başına genişlet

Shift + Cmd + Sağ Ok

Seçimi geçerli satırın sonuna kadar genişlet

Shift + Cmd + Sol Ok

Seçimi geçerli satırın başına genişlet

Shift + Yukarı Ok

Seçimi yukarıdaki satıra genişlet

Shift + Aşağı Ok

Seçimi aşağıdaki satıra genişlet

Option + Shift + Yukarı Ok

Seçimi geçerli paragrafın başına genişlet

Option + Shift + Aşağı Ok

Seçimi geçerli paragrafın sonuna genişlet

Shift + Cmd + Yukarı Ok

Seçimi metnin başına genişlet

Shift + Cmd + Aşağı Ok

Seçimi metnin sonuna kadar genişlet

Komut + B

Seçili metni vurgula veya cesaretlendir

cmd + ben

Seçili metni italik yap

Komut + U

Seçili metnin altını çiz

Seçenek + Sil

İmleçten önceki kelimeyi sil

Seçenek + Fn + Sil

İmleçten sonraki kelimeyi sil

Komut + +

Seçili metnin boyutunu büyüt

Komut + -

Seçili metnin boyutunu küçült

Seçenek + Komut + [

Seçili karakterler arasındaki boşluğu azalt

Seçenek + Komut + ]

Seçili karakterler arasındaki boşluğu artır

Kontrol + Üst Karakter + Komut + +

Seçili metni (veya imleçteki kelimeyi) üst simge yap

Kontrol + Komut + -

Seçili metni (veya imleçteki kelimeyi) alt simge yap

Komut + Üst Karakter + [

Seçili metni sola hizala

Komut + Üst Karakter +

Seçilen metni ortala

Komut + Üst Karakter + ]

Seçili metni sağa hizala

Option + Cmd + Üst Karakter +

Seçili metni iki yana yasla

Komut + [

İmlecin yerleştirildiği metin bloğunun veya liste öğesinin girinti seviyesini azalt

Komut + ]

İmlecin yerleştirildiği metin bloğunun veya liste öğesinin girinti seviyesini artırın

Komut + K

Seçili metni köprüye çevir

Seçenek + Boşluk

Bölünemez boşluk ekle

Üst Karakter + Geri Dön

Satır sonu ekle (yumuşak dönüş)

Dönüş

Paragraf sonu ekle

Kontrol + O

İmleci hareket ettirmeden imleçten sonra yeni satır ekle

Fn + Komut + Dönüş

Sayfa sonu ekle

Kontrol + T

İmlecin her iki tarafındaki karakterleri değiştir

Kontrol + Komut + D

Seçilen kelimeyi ara

Seçenek + Esc

Seçilen kelimeyi tamamlamak için kelimelerin listesini görüntüle

cmd + ;

Yazım ve dil bilgisini kontrol edin

Yorumlar

Üst Karakter + Komut + K

Seçili metin, nesne veya hücre için yeni yorum kutusu ekle

Komut + Dönüş

Geçerli yorumu kaydet

³Seçenek + Komut + K

Sonraki yorumu göster

³Option + Shift + Cmd + K

Önceki yorumu göster

Grafikler ve Tablolar

Üst Karakter + Cmd + D

Grafik Veri düzenleyicisini aç/kapat

Dönüş

Hücre girişini tamamlayın ve aşağıdaki hücreyi seçin

Üst Karakter + Geri Dön

Hücre girişini tamamlayın ve yukarıdaki hücreyi seçin

Sekme

Hücre girişini tamamlayın ve sağdaki hücreyi seçin

Üst Karakter + Sekme

Hücre girişini tamamlayın ve soldaki hücreyi seçin

Ok Tuşu (grafik göstergesi seçildiğinde)

Grafik göstergesini bir noktaya taşı

Shift + Ok Tuşu (grafik göstergesi seçildiğinde)

Grafik göstergesini on puan taşı

Seçenek + Yukarı Ok

Seçili hücrelerin üstüne satır ekle

Seçenek + Aşağı Ok

Seçili hücrelerin altına satır ekle

Seçenek + Sağ Ok

Seçili hücrelerin sağına sütun ekle

Seçenek + Sol Ok

Seçili hücrelerin soluna sütun ekle

Seçenek + Cmd + Dönüş

Geçerli seçimle kesişen tüm satırları seç

Kontrol + Cmd + Dönüş

Geçerli seçimle kesişen tüm sütunları seçin

Shift + Yukarı Ok

Seçili satırın/hücrenin üzerindeki satırı/hücreyi seç

Shift + Aşağı Ok

Seçili satırın/hücrenin altındaki satırı/hücreyi seç

Shift + Sağ Ok

Seçili sütunun/hücrenin sağındaki sütunu/hücreyi seçin

Shift + Sol Ok

Seçili sütunun/hücrenin solundaki sütunu/hücreyi seçin

Dönüş (hücre seçildiğinde)

Hücreyi düzenlemeye başla

Seçenek + Komut + U

Hücre içeriğini otomatik hizala

Komut + Dönüş

Hücreyi düzenlemeyi durdur ve seç

Cmd + Dönüş (iki kez)

Hücreyi düzenlemeyi bırakın ve tablosunu seçin

Ok Tuşu (tablo seçildiğinde)

Seçilen tabloyu belirtilen yönde bir nokta veya bir ekran pikseli taşı

Shift + Ok Tuşu (tablo seçildiğinde)

Seçilen tabloyu belirtilen yönde on nokta veya on ekran pikseli taşı

Ok Tuşu (hücre seçildiğinde)

Belirtilen yönde sonraki hücreyi seç

Shift + Ok Tuşu (hücre seçildiğinde)

Hücre seçimini belirtilen yönde bir hücre genişlet

Kontrol + Dönüş

Hücredeki metni düzenlerken satır sonu (yumuşak dönüş) ekle

Dönüş

Hücredeki metni düzenlerken paragraf sonu (sabit dönüş) ekle

=

Seçili formül olmayan hücre için formül düzenleyiciyi aç

Kontrol + =

Hücre formülünü düzenle

Option + Cmd + Sol Ok

Geçerli satırdaki ilk doldurulmuş hücreyi seç

Option + Cmd + Sağ Ok

Geçerli satırdaki son doldurulmuş hücreyi seç

Option + Cmd + Yukarı Ok

Geçerli sütundaki ilk doldurulmuş hücreyi seç

Option + Cmd + Aşağı Ok

Geçerli sütunda son doldurulmuş hücreyi seç

Seçenek + Cmd + Sil

Seçili satırları sil

Kontrol + Cmd + Sil

Seçili sütunları sil

Kontrol + Komut + M

Seçili hücreleri birleştir

Kontrol + Üst Karakter + Cmd + M

Seçili hücreleri ayır

Option + Shift + Cmd + Sol Ok

Geçerli satırdaki ilk doldurulmuş hücreyi dahil etmek için geçerli seçimi genişlet

Option + Shift + Cmd + Sağ Ok

Geçerli satırdaki son doldurulmuş hücreyi dahil etmek için geçerli seçimi genişlet

Option + Shift + Cmd + Yukarı Ok

Geçerli sütuna ilk doldurulmuş hücreyi dahil etmek için geçerli seçimi genişlet

Option + Shift + Cmd + Aşağı Ok

Geçerli sütuna son doldurulmuş hücreyi dahil etmek için geçerli seçimi genişlet

Control + Option + Cmd + Yukarı Ok

Seçili hücrenin/hücrelerin üst kenarlığını değiştir

Control + Option + Cmd + Aşağı Ok

Seçili hücrenin/hücrelerin alt kenarlığını değiştir

Control + Option + Cmd + Sağ Ok

Seçili hücrenin/hücrelerin sağ kenarlığını değiştir

Control + Option + Cmd + Sol Ok

Seçili hücrenin/hücrelerin sol kenarlığını değiştir

Komut +

Otomatik Doldurma modunu etkinleştir

Seçenek + Komut +

Yukarıdaki satırdan otomatik doldurma

Kontrol + Komut +

Önceki sütundan otomatik doldurma

Sayfalara Özel Kısayollar

⁴Üst Karakter + Komut + H

Seçili metni vurgula

⁴Sekme

Liste öğesinin girinti düzeyini artır

⁴Üst Karakter + Sekme

Liste öğesinin girinti düzeyini azalt

Option + Shift + Cmd + E

EndNote bibliyografyası ekleyin

Seçenek + Komut + A

Değişikliği kabul et (değişiklik izleme açıkken)

Seçenek + Komut + R

Değişikliği reddet (değişiklik izleme açıkken)

Seçenek + Komut + B

İmi eklemek

Üst Karakter + Cmd + L

Düzeni değiştir

Üst Karakter + Cmd + I

Görünmezleri aç/kapat

Üst Karakter + Komut + T

Yorumlar bölmesini aç/kapat

Üst Karakter + Komut + W

Kelime sayısını aç/kapat

Kontrol + Komut + G

Belirli bir sayfaya geçmek için iletişim kutusunu aç

Sayılara Özel Kısayollar

Komut + Dönüş

Hücre seçiminden tablo seç

Üst Karakter + Komut +

Sekmeye Genel Bakışı Göster

Üst Karakter + Cmd + [

Önceki sayfaya geç

Üst Karakter + Komut + ]

Sonraki sayfaya geç

Option + Shift + Cmd + [

İlk sayfaya geç

Option + Shift + Cmd + ]

Son sayfaya geç

Kontrol + Üst Karakter + Cmd + D

Seçili hücreye geçerli tarihi ekle

Kontrol + Üst Karakter + Cmd + T

Seçili hücreye geçerli saati ekle

Üst Karakter + Komut + R

Sıralama kurallarını uygula

Seçenek + Komut + F

Filtreleri etkinleştir

Komut + 8

Seçili grupları daralt

Seçenek + Komut + 8

Akran gruplarını daralt

Option + Shift + Cmd + 8

Tüm grupları daralt

Komut + 9

Seçili grupları genişlet

Seçenek + Komut + 9

Akran gruplarını genişlet

Option + Shift + Cmd + 9

Tüm grupları genişlet

Keynotea Özel Kısayollar

Komut + A

Nesne listesindeki tüm nesne türlerini seçin

Üst Karakter + Cmd + A

Nesne listesindeki tüm nesne türlerinin seçimini kaldırın

Komut + Dönüş

Hücre seçiminden tablo seç

Üst Karakter + Cmd + N

Yeni slayt ekle VEYA Ana Slaytlar görünümünden yeni ana slayt ekle

Üst Karakter + Cmd + H

Seçili slaytı atla

Üst Karakter + Komut + E

Ana Slaytlar görünümünü aç/kapat

Üst Karakter + Komut + P

Sunucu düğümlerini aç/kapat

Üst Karakter + Cmd + L

Nesne listesini değiştir

Üst Karakter + Cmd + 0

Seçime yakınlaştır

Seçenek + Komut + 0

Slayda sığdırmak için yakınlaştır

Option + Shift + Cmd + 0

İçeriğe sığdırmak için yakınlaştır (genişletilmiş tuval üzerindeki nesneler dahil)

Seçenek + Komut + P

Slayt gösterisini oynat

Uzay

Sunum sırasında video oynatın

K

Videoyu duraklatın veya devam ettirin

J

Duraklatıldığında videoyu her seferinde bir kare geri sar

L

Duraklatıldığında her seferinde bir kare video ileri sar

Bence

Videonun başına atla

Ö

Videonun sonuna atla

 

¹Kısayol, yalnızca Sistem Tercihleri > Klavye > Dikte altında dikte özelliği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

²Daha fazla kelime seçmek için kısayolu birden çok kez kullanın.

³Kısayol, değişiklik izleme etkinleştirildiğinde Sayfalardaki değişikliklerle de çalışır.

⁴Kısayol, tablo hücrelerinde çalışmaz.

⁵Sayfa Düzeni belgeleri için kısayol kullanılamaz.